Vilkår for personvern

Idrettsleiren drives av Agder Idrettskrets (AIK). AIK er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i Aktivitetssystemet og hvordan det brukes. AIK er også behandlingsansvarlig for opplysninger som benyttes for å administrere www.idrettsleiren.no og tilhørende app «Idrettsleiren».

Hvilke personopplysninger behandles?

Ved registering og påmelding til Idrettsleiren blir følgende lagret (som du selv har skrevet inn): navn, fødselsdato, adresse, epost, telefonnummer, idrettsvalg, vennekode, svømming tillatt, reservert plass til telt eller campingvogn, spesielle hensyn, allergier, om du tillater at vi bruker bilder, om du er medlem av idrettslag, t-skjortestørrelse og eventuell tilleggsinformasjon som du selv oppgir. Foresattes kontaktinformasjon fylles også inn.

Før og under leiren lagres informasjon om øktoversikt, beskjeder i fra foresatte som de ønsker å formidle til de rundt barna, informasjon dersom barnet oppsøker sykestuen eller deltagerteamet, eventuelle permisjoner eller andre ting som skjer under leiren som av organisatoriske hensyn må noteres ned.
 

Innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til informasjon om hvordan disse behandles og oppbevares, samt hvordan du kan rette eller slette feilaktige opplysninger.

Hvem kan se mine opplysninger?

Dine personopplysninger deles ikke med andre enn de som jobber administrativt i AIK med prosjektet Idrettsleiren. I forberedelsestiden og under leiren vil også innmeldt informasjon håndteres av leirledelsen. Ansatte i AIK, leirledelse og instruktører er underlagt taushetsplikt og har signert på at de ikke på noen måte har anledning til å bruke ditt navn eller kontaktdata til kommersiell virksomhet. 

Samtykke om lagring av persondata

Bruk av løsningen er frivillig. Dersom du ikke samtykker til behandling av dine personopplysninger, som fremkommer av informasjonen ovenfor, vil du ikke kunne delta på Idrettsleiren. Dette fordi vi må ha et minimum av informasjon om dem som deltar.

Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å kontakte vår brukerstøtte på epost «agder@idrettsforbundet.no» eller kontakte oss på tlf.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger:

Agder Idrettskrets
Org.nr: 971550813
370 60800

Østenbuveien 80,
4848 Arendal