Ukeplan

Klokka Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
7:30 Vekking Vekking Vekking Vekking
8:00 Flaggheising Flaggheising Flaggheising Flaggheising
8:15 Frokost Frokost Frokost Frokost
9:00 1. Aktivitetsøkt 1. Aktivitetsøkt 1. Aktivitetsøkt 1. Aktivitetsøkt
10:25 Pause Pause Pause Pause
10:50 2. Aktivitetsøkt 2. Aktivitetsøkt 2. Aktivitetsøkt 2. Aktivitetsøkt
12:15 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj
14:00 Innrykket starter 3. Aktivitetsøkt 3. Aktivitetsøkt 3. Aktivitetsøkt Avreise
15:25 Innrykk Pause Pause Pause Takk for i år! Velkommen igjen til neste år <3
15:50 Offisiell åpning kl 16:00 4. Aktivitetsøkt 4. Aktivitetsøkt 4. Aktivitetsøkt
17:15 Pause Pause Pause
18:00 Bli kjent med gruppa Middag Foreldrekveld m/grilling Middag
19:00
19:30 Fotball- og Volleyballturnering Disco med DJ KAAS Beach- og skumparty
22:30 Rosignal Rosignal Rosignal Rosignal (23:00)
23:00 Stille i leiren Stille i leiren Stille i leiren Stille i leiren